Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Kostnader

Utgiftene i forbindelse med begravelsen varierer i forhold til hva som avtales med pårørende. Utgiftene kan variere noe fra sted til sted, men en begravelse i Listerregionen kan koste fra ca

kr. 25 000,- (blomster og annonser er da ikke regnet med).

Detaljert prisoverslag blir alltid gitt de pårørende på forhånd, og alle poster på regningen blir spesifisert.


Tjenester som begravelsesbyrået kan utføre:

- Fastsettelse av tidspunkt for begravelsen
- Annonsering
- Trykking av program (salmer/sanger)
- Solosang/musikk
- Kiste og utstyr
- Blomster, dekorasjoner/kranser
- Lister begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å finne sted og tid for minnestund
- Utfylling og registrering av relevante attester og dokumenter
- Melding til tingretten/lensmann og NAV
- Nedsetting av urne
- Gravmonument, inskripsjon/oppussing og gravlykter
- Transport i inn- og utland
- Urneforsendelse

TjenesterMin.prisMerknadMax.prisMerknad
Kiste
Kiste inkl. svøp og utstyr4 350,-Umalt sponkiste inkl. svøp og utstyr13 490,-Rustikk inkl. svøp og utstyr
Stell og nedlegg1 070,-Dagtid2 000,-Natt/helgetillegg, to mann
Transport
Transport fra dødssted til oppbevaringssted/sermonisted2 399,-Minstepris kjøring opptil 40km7 200,-Ingen grense oppad
Eventuell transport av båre etter seremoni2 399,-Minstepris kjøring opptil 40km2 399,-Minstepris kjøring opptil 40km
Seremoni
Tilrettelegging for seremoni700,-Minste3 050,-Stor seremoni
Assistanse i sermoni1 145,-Èn mann1 990,-To mann
50 stk. trykte sangprogram1 080,-Fortrykte ark1 080,-m/bilde evt motiver
Kistedekorasjon/pynt40,-Èn stk. rose6 000,-Ingen grense oppad
Dødsannonse
Annonse over èn spalte, 75 mm, i Agder972,-972,-
Honorarer
Byråets honorar, mva pliktig840,-Minste840,-
Byråets honorar, mva fri1 990,-Minste2670,-
Samtale/konferanse1 900,-Dagtid2 800,-Tillegg, kveld/helg
Melding av papirer til offentlige kontorer0,-0,-
SUM18 885,-44 496,-


Andre mulige kostnader

  • Kommunale avgifter
  • Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester
  • Innskrift på gravmonument – evt. nytt gravmonument
  • Kostnader til musikalske innslag i seremonien
  • Dødsannonse i flere aviser
  • Andre kostnader kan påløpe, avhengig av de etterlattes ønsker

Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsoppdraget. Vedrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet (derav ett mvafritt og ett mvapliktig honorar). Prisene i eksempelet er inkludert mva dersom ikke annet er opplyst.

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall


Transportrefusjon (NAV)


Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 399 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.


Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV)


Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 990 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Dersom avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Dersom avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 990 kroner til dekning av utgifter til  gravferden.Ta gjerne kontakt med oss for å få spesifisert overslag for et aktuelt oppdrag.

Utgiftene knyttet til en begravelse vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN