Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Kostnader

Utgiftene i forbindelse med begravelsen varierer i forhold til hva som avtales med pårørende. Utgiftene kan variere noe fra sted til sted, men en begravelse i Listerregionen kan koste fra ca

kr. 21 000,- (blomster og annonser er da ikke regnet med).

Detaljert prisoverslag blir alltid gitt de pårørende på forhånd, og alle poster på regningen blir spesifisert.


Tjenester som begravelsesbyrået kan utføre:

- Fastsettelse av tidspunkt for begravelsen
- Annonsering
- Trykking av program (salmer/sanger)
- Solosang/musikk
- Kiste og utstyr
- Blomster, dekorasjoner/kranser
- Lister begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å finne sted og tid for minnestund
- Utfylling og registrering av relevante attester og dokumenter
- Melding til tingretten/lensmann og NAV
- Nedsetting av urne
- Gravmonument, inskripsjon/oppussing og gravlykter
- Transport i inn- og utland
- Urneforsendelse

Ta gjerne kontakt med oss for å få spesifisert overslag for et aktuelt oppdrag.

Utgiftene knyttet til en begravelse vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Utskriftsversjon

2012 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: RT Reklamebyrå AS