Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Begravelsen


Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå. I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om dette.

Gravferden skal normalt finne sted innen åtte dager etter dødsfallet. Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen et par uker etter bisettelsen, senest seks måneder etterpå.

Seremonien
Selve seremonien kan avholdes i kirker eller andre trossamfunns lokaler, i gravlundskapell, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler.

Som pårørende ønsker du kanskje at den som leder seremonien forteller om den avdødes liv og personlighet i minnetalen som holdes. I forkant av seremonien kan du og andre etterlatte derfor gjerne sette opp en kort oversikt som formidler viktige punkter og hendelser i den avdødes liv. Dette vil gjerne gjøre seremonien mer personlig. En eventuell tale bør for øvrig være forholdsvis kort, og henvendt til de pårørende.

Lister Begravelsesbyrå er behjelpelig med valg av tid og sted for seremonien, og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir informert.

Om ikke annet er avtalt, bør de pårørende møte om lag 30 minutter før seremonien skal begynne. På de fleste steder er det vanlig at de nærmeste og deres familie sitter fremme til høyre. Om noen skulle ha ønske om å legge på krans eller komme med hilsen under seremonien, avtales dette med begravelsesbyrå.

Praktiske spørsmål
Før begravelsen må du også ta stilling til disse tre praktiske spørsmålene som må avklares i forbindelse med begravelse.

Etter begravelsen
- Kontakt bank, trygdevesen, forsikringsselskap, eventuelt utleier
og avdødes arbeidsgiver.
- Kartlegg den avdødes andre løpende forpliktelser,
og informer de berørte parter.
- Søk emosjonell og praktisk støtte hos familie, venner, naboer.
- Fordel arv.
- Besøk gjerne gravstedet, og gi deg selv lov til å bearbeide sorgen.

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN