Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Om sorgprosessen


Sorg er en naturlig reaksjon når du har mistet en som står deg nær. Sorgprosessen er nødvendig for å klare å ta avskjed med noen som er blitt en del av vårt liv og vår egen identitet.


Ofte vil vi kjenne smerten over det vi ikke fikk sagt eller gjort, eller samvittighetsnag for det som ikke burde ha blitt sagt.

Det er normalt å føle et helt spekter av tilsynelatende motstridende følelser. Man kan føle takknemlighet og glede over gode minner, men også engstelse, sinne, skyldfølelse, nedtrykthet, lettelse eller likegyldighet. Noen blir apatiske, mens andre igjen blir hektiske og virksomme. Dette er vanlige reaksjoner på den drastiske endringen som oppstår i den pårørendes liv når en av de nærmeste dør.

Men vi reagerer forskjellig, og ikke alle vil merke noe av det som her er nevnt.

Noen trenger å være alene med sorgen, mens andre ønsker fellesskap og støtte fra medmennesker. Familie, venner eller naboer kan være gode støttespillere i denne tiden.

På tross av at man egentlig ønsker støtte fra andre synes noen det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de omgås i det daglige. Vær allikevel frimodig nok til å søke støtte hos andre mennesker, for etterlatte har mye styrke å hente ved å snakke med andre folk, enten individuelt eller i grupper.

Sorgprosessen tar ofte både konsentrasjon og krefter, noe som gjør at praktiske oppgaver som dødsfallet fører med seg kan bli en stor byrde.

Vi lærer at vi skal tenke positivt, se fremover og la være å tenke på det som er vondt. Vår kultur har hatt liten plass til sorgen som en naturlig del av livet. Nyere forskning viser imidlertid at gjennomlevelse av sorgen i seg selv er viktig for å komme videre i livet. Det er mange måter å oppleve sorgen på, og ingen av dem er riktigere enn andre.

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN