Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Støtte Ordninger

Utgiftene knyttet til en begravelse vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Trygdeytelser
Dersom den avdøde mottok pensjon fra Folketrygden, vil den bli utbetalt for dødsmåneden.

I tillegg vil Folketrygden i gitte tilfeller gi stønad til begravelsen:

- Behovsprøvd gravferdsstønad med inntil kr. 22.083,- til dekning av faktiske utgifter. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ta kontakt med NAV kundesenter (telefon 815 810 00) for fullstendige opplysninger.

- Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander (egenandelen på kr. 2.208,- justeres etter grunnbeløpet i Folketrygden).

Lister begravelsesbyrå kan sørge for at dødsattest og skjema for gravferdshjelp blir sendt Trygdekontoret.

Vi orienterer gjerne om hvilke regler som gjelder i denne forbindelse.


Fagforeninger
En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Vi leverer ut søknadsskjema for slik støtte.

Livsforsikringer og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i (husk at avdøde kan ha forsikringer i flere selskaper). De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN