Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Ved Dødsfall


Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg komme meg gjennom dette? Spørsmålene er mange. Her er seks punkter som kan lede deg gjennom de praktiske delene av prosessen:

1. Kontakt nær familie og pårørende.

2. Kontakt begravelsesbyrå. Når du ringer oss vil vi først av alt spørre deg om avdødes navn, og hvor dødsfallet har skjedd. Hva som så skjer videre vil avhenge av åsted for dødsfallet.

3. Når vi har fått klarhet i åsted for dødsfallet vil vi gjerne invitere deg til en konferanse for å få klarhet i de forskjellige detaljene som må bestemmes i forbindelse med begravelsen. Denne møtet vil typisk vare en til to timer, og vil holdes på et sted og tidspunkt som passer best for deg.

Det kan være vanskelig for de etterlatte å komme til enighet om hvordan ting skal gjøres. Når man møter slike utfordringer er det klokt å sette til side egne krav, og heller tenke på hva man har til felles og hva den avdøde ville ha følt og satt pris på.

4. Etter konferansen vil prest eller annen person som kan lede begravelsesseremonien ta kontakt med dere.

5. Kontakt arbeidsgiver, bekjente, kollegaer, venner for å informere om dødsfallet og begravelsen.

6. Be om assistanse fra venner, naboer og andre, slik at du kan få hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i dagene før og etter begravelsen.

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN